Hotline: 0927 230 230 - 0707074000 - 0967079168

Tìm theo

Sắp xếp theo:
 • 1,485,550₫
  Giá Gốc: 2,701,000₫
  1,485,550₫
  Giá Gốc: 2,701,000₫
  RCCB 2P 100A 100mA Mã sản phẩm 2CSF2020005R2900Loại: F202 AC-100/0.1Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bịTheo tiêu chuẩn IEC61008Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại tp. HCM-------------------------------------------------1. Tuyên bố dịch vụ:ABB-ELECTRIC.COM.VN là cổng thông tin cung cấp hàng...
  icon Khuyến mại
 • 1,485,550₫
  Giá Gốc: 2,701,000₫
  1,485,550₫
  Giá Gốc: 2,701,000₫
  RCCB 2P 100A 30mA Mã sản phẩm 2CSF2020005R1900Loại: F202 AC-100/0.03Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bịTheo tiêu chuẩn IEC61008Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại tp. HCM-------------------------------------------------1. Tuyên bố dịch vụ:ABB-ELECTRIC.COM.VN là cổng thông tin cung cấp hàng...
  icon Khuyến mại
 • 702,350₫
  Giá Gốc: 1,277,000₫
  702,350₫
  Giá Gốc: 1,277,000₫
  RCCB 2P 25A 100mA Mã sản phẩm 2CSF2020006R2250Loại: FH202 AC-25/0.1Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bịTheo tiêu chuẩn IEC61008Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại tp. HCM-------------------------------------------------1. Tuyên bố dịch vụ:ABB-ELECTRIC.COM.VN là cổng thông tin cung cấp hàng...
  icon Khuyến mại
 • 601,700₫
  Giá Gốc: 1,094,000₫
  601,700₫
  Giá Gốc: 1,094,000₫
  RCCB 2P 25A 30mA Mã sản phẩm 2CSF2020006R1250Loại: FH202 AC-25/0.03Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bịTheo tiêu chuẩn IEC61008Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại tp. HCM-------------------------------------------------1. Tuyên bố dịch vụ:ABB-ELECTRIC.COM.VN là cổng thông tin cung cấp hàng...
  icon Khuyến mại
 • 772,200₫
  Giá Gốc: 1,404,000₫
  772,200₫
  Giá Gốc: 1,404,000₫
  RCCB 2P 40A 100mA Mã sản phẩm 2CSF2020006R2400Loại: FH202 AC-40/0.1Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bịTheo tiêu chuẩn IEC61008Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại tp. HCM-------------------------------------------------1. Tuyên bố dịch vụ:ABB-ELECTRIC.COM.VN là cổng thông tin cung cấp hàng...
  icon Khuyến mại
 • 668,800₫
  Giá Gốc: 1,216,000₫
  668,800₫
  Giá Gốc: 1,216,000₫
  RCCB 2P 40A 30mA Mã sản phẩm 2CSF2020006R1400Loại: FH202 AC-40/0.03Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bịTheo tiêu chuẩn IEC61008Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại tp. HCM-------------------------------------------------1. Tuyên bố dịch vụ:ABB-ELECTRIC.COM.VN là cổng thông tin cung cấp hàng...
  icon Khuyến mại
 • 1,014,200₫
  Giá Gốc: 1,844,000₫
  1,014,200₫
  Giá Gốc: 1,844,000₫
  RCCB 2P 63A 100mA Mã sản phẩm 2CSF2020006R2630Loại: FH202 AC-63/0.1Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bịTheo tiêu chuẩn IEC61008Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại tp. HCM-------------------------------------------------1. Tuyên bố dịch vụ:ABB-ELECTRIC.COM.VN là cổng thông tin cung cấp hàng...
  icon Khuyến mại
 • 1,002,650₫
  Giá Gốc: 1,823,000₫
  1,002,650₫
  Giá Gốc: 1,823,000₫
  RCCB 2P 63A 30mA Mã sản phẩm 2CSF2020006R1630Loại: FH202 AC-63/0.03Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bịTheo tiêu chuẩn IEC61008Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại tp. HCM-------------------------------------------------1. Tuyên bố dịch vụ:ABB-ELECTRIC.COM.VN là cổng thông tin cung cấp hàng...
  icon Khuyến mại
 • 1,337,600₫
  Giá Gốc: 2,432,000₫
  1,337,600₫
  Giá Gốc: 2,432,000₫
  RCCB 2P 80A 100mA Mã sản phẩm 2CSF2020005R2800Loại: F202 AC-80/0.1Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bịTheo tiêu chuẩn IEC61008Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại tp. HCM-------------------------------------------------1. Tuyên bố dịch vụ:ABB-ELECTRIC.COM.VN là cổng thông tin cung cấp hàng...
  icon Khuyến mại
 • 1,337,600₫
  Giá Gốc: 2,432,000₫
  1,337,600₫
  Giá Gốc: 2,432,000₫
  RCCB 2P 80A 30mA Mã sản phẩm 2CSF2020005R1800Loại: F202 AC-80/0.03Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bịTheo tiêu chuẩn IEC61008Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại tp. HCM-------------------------------------------------1. Tuyên bố dịch vụ:ABB-ELECTRIC.COM.VN là cổng thông tin cung cấp hàng...
  icon Khuyến mại
 • 1,857,900₫
  Giá Gốc: 3,378,000₫
  1,857,900₫
  Giá Gốc: 3,378,000₫
  RCCB 4P 100A 100mA Mã sản phẩm 2CSF204005R2900Loại: F204 AC-100/0.1Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bịTheo tiêu chuẩn IEC61008Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại tp. HCM-------------------------------------------------1. Tuyên bố dịch vụ:ABB-ELECTRIC.COM.VN là cổng thông tin cung cấp hàng...
  icon Khuyến mại
 • 1,857,900₫
  Giá Gốc: 3,378,000₫
  1,857,900₫
  Giá Gốc: 3,378,000₫
  RCCB 4P 100A 300mA Mã sản phẩm 2CSF204005R3900Loại: F204 AC-100/0.3Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bịTheo tiêu chuẩn IEC61008Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại tp. HCM-------------------------------------------------1. Tuyên bố dịch vụ:ABB-ELECTRIC.COM.VN là cổng thông tin cung cấp hàng...
  icon Khuyến mại
 • 1,857,900₫
  Giá Gốc: 3,378,000₫
  1,857,900₫
  Giá Gốc: 3,378,000₫
  RCCB 4P 100A 30mA Mã sản phẩm 2CSF204005R1900Loại: F204 AC-100/0.03Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bịTheo tiêu chuẩn IEC61008Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại tp. HCM-------------------------------------------------1. Tuyên bố dịch vụ:ABB-ELECTRIC.COM.VN là cổng thông tin cung cấp hàng...
  icon Khuyến mại
 • 1,123,650₫
  Giá Gốc: 2,043,000₫
  1,123,650₫
  Giá Gốc: 2,043,000₫
  RCCB 4P 25A 100mA Mã sản phẩm 2CSF204006R2250Loại: FH204 AC-25/0.1Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bịTheo tiêu chuẩn IEC61008Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại tp. HCM-------------------------------------------------1. Tuyên bố dịch vụ:ABB-ELECTRIC.COM.VN là cổng thông tin cung cấp hàng...
  icon Khuyến mại
 • 1,070,850₫
  Giá Gốc: 1,947,000₫
  1,070,850₫
  Giá Gốc: 1,947,000₫
  RCCB 4P 25A 300mA Mã sản phẩm 2CSF204006R3250Loại: FH204 AC-25/0.3Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bịTheo tiêu chuẩn IEC61008Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại tp. HCM-------------------------------------------------1. Tuyên bố dịch vụ:ABB-ELECTRIC.COM.VN là cổng thông tin cung cấp hàng...
  icon Khuyến mại