Hotline: 0927 230 230 - 0707074000 - 0967079168

Tìm theo

Sắp xếp theo:
 • 4,518,000₫
  Giá Gốc: 9,036,000₫
  4,518,000₫
  Giá Gốc: 9,036,000₫
  Khởi động mềm 3P 15kA 400Vac Mã sản phẩm: 1SFA896109R1100Loại: PSR30-600-70Khởi động và dừng mềm với thời gian time chỉnh định: 1..10s & 0..20sThực hiện 10 lần khởi động/ giờ và 20 lần/ giờ nếu có quạt làm mát.Có thể lắp thêm DIN-rail hoặc lắp thêm trên bảng điện bằng vít.Điện áp hoạt động 208 đến 600Vac, cấp...
  icon Khuyến mại
 • 6,756,000₫
  Giá Gốc: 13,512,000₫
  6,756,000₫
  Giá Gốc: 13,512,000₫
  Khởi động mềm 3P 18.5kA 400Vac Mã sản phẩm: 1SFA896110R1100Loại: PSR37-600-70Khởi động và dừng mềm với thời gian time chỉnh định: 1..10s & 0..20sThực hiện 10 lần khởi động/ giờ và 20 lần/ giờ nếu có quạt làm mát.Có thể lắp thêm DIN-rail hoặc lắp thêm trên bảng điện bằng vít.Điện áp hoạt động 208 đến 600Vac, cấp...
  icon Khuyến mại
 • 7,431,500₫
  Giá Gốc: 14,863,000₫
  7,431,500₫
  Giá Gốc: 14,863,000₫
  Khởi động mềm 3P 22kA 400Vac Mã sản phẩm: 1SFA896111R1100Loại: PSR45-600-70Khởi động và dừng mềm với thời gian time chỉnh định: 1..10s & 0..20sThực hiện 10 lần khởi động/ giờ và 20 lần/ giờ nếu có quạt làm mát.Có thể lắp thêm DIN-rail hoặc lắp thêm trên bảng điện bằng vít.Điện áp hoạt động 208 đến 600Vac, cấp...
  icon Khuyến mại
 • 42,793,500₫
  Giá Gốc: 85,587,000₫
  42,793,500₫
  Giá Gốc: 85,587,000₫
  Khởi động mềm 3P 110kA 400Vac Dòng điện định mức: 210A (nếu đấu theo mạch Delta Inside thì có khả năng dùng cho motor 184kW 360A)Mã sản phẩm: 1SFA894012R7000Loại: PST210-600-70Khởi động và dừng mềm với điện áp cách điện 690VacBảo vệ quá tải cho động cơ, điều khiển moment, PSTB có by-pass công tắc tơ bên trongCó tích...
  icon Khuyến mại
 • 47,888,000₫
  Giá Gốc: 95,776,000₫
  47,888,000₫
  Giá Gốc: 95,776,000₫
  Khởi động mềm 3P 132kA 400Vac Dòng điện định mức: 250A (nếu đấu theo mạch Delta Inside thì có khả năng dùng cho motor 220kW 430A)Mã sản phẩm: 1SFA894013R7000Loại: PST250-600-70Khởi động và dừng mềm với điện áp cách điện 690VacBảo vệ quá tải cho động cơ, điều khiển moment, PSTB có by-pass công tắc tơ bên trongCó tích...
  icon Khuyến mại
 • 19,132,500₫
  Giá Gốc: 38,265,000₫
  19,132,500₫
  Giá Gốc: 38,265,000₫
  Khởi động mềm 3P 15kA 400Vac Dòng điện định mức: 25A (nếu đấu theo mạch Delta Inside thì có khả năng dùng cho motor 25kW 52A)Mã sản phẩm: 1SFA894002R7000Loại: PST30-600-70Khởi động và dừng mềm với điện áp cách điện 690VacBảo vệ quá tải cho động cơ, điều khiển moment, PSTB có by-pass công tắc tơ bên trongCó tích...
  icon Khuyến mại
 • 53,122,500₫
  Giá Gốc: 106,245,000₫
  53,122,500₫
  Giá Gốc: 106,245,000₫
  Khởi động mềm 3P 160kA 400Vac Dòng điện định mức: 300A (nếu đấu theo mạch Delta Inside thì có khả năng dùng cho motor 257kW 515A)Mã sản phẩm: 1SFA894014R7000Loại: PST300-600-70Khởi động và dừng mềm với điện áp cách điện 690VacBảo vệ quá tải cho động cơ, điều khiển moment, PSTB có by-pass công tắc tơ bên trongCó tích...
  icon Khuyến mại
 • 19,516,000₫
  Giá Gốc: 39,032,000₫
  19,516,000₫
  Giá Gốc: 39,032,000₫
  Khởi động mềm 3P 18.5kA 400Vac Dòng điện định mức: 37A (nếu đấu theo mạch Delta Inside thì có khả năng dùng cho motor 30kW 64A)Mã sản phẩm: 1SFA894003R7000Loại: PST37-600-70Khởi động và dừng mềm với điện áp cách điện 690VacBảo vệ quá tải cho động cơ, điều khiển moment, PSTB có by-pass công tắc tơ bên trongCó tích...
  icon Khuyến mại
 • 73,651,500₫
  Giá Gốc: 147,303,000₫
  73,651,500₫
  Giá Gốc: 147,303,000₫
  Khởi động mềm 3P 200kA 400Vac Dòng điện định mức: 370A (nếu đấu theo mạch Delta Inside thì có khả năng dùng cho motor 355kW 640A)Mã sản phẩm: 1SFA894015R7000Loại: PSTB370-600-70Khởi động và dừng mềm với điện áp cách điện 690VacBảo vệ quá tải cho động cơ, điều khiển moment, PSTB có by-pass công tắc tơ bên trongCó tích...
  icon Khuyến mại
 • 19,860,000₫
  Giá Gốc: 39,720,000₫
  19,860,000₫
  Giá Gốc: 39,720,000₫
  Khởi động mềm 3P 22kA 400Vac Dòng điện định mức: 44A (nếu đấu theo mạch Delta Inside thì có khả năng dùng cho motor 37kW 76A)Mã sản phẩm: 1SFA894004R7000Loại: PST44-600-70Khởi động và dừng mềm với điện áp cách điện 690VacBảo vệ quá tải cho động cơ, điều khiển moment, PSTB có by-pass công tắc tơ bên trongCó tích...
  icon Khuyến mại
 • 90,183,000₫
  Giá Gốc: 180,366,000₫
  90,183,000₫
  Giá Gốc: 180,366,000₫
  Khởi động mềm 3P 250kA 400Vac Dòng điện định mức: 470A (nếu đấu theo mạch Delta Inside thì có khả năng dùng cho motor 450kW 814A)Mã sản phẩm: 1SFA894016R7000Loại: PSTB470-600-70Khởi động và dừng mềm với điện áp cách điện 690VacBảo vệ quá tải cho động cơ, điều khiển moment, PSTB có by-pass công tắc tơ bên trongCó tích...
  icon Khuyến mại
 • 20,343,500₫
  Giá Gốc: 40,687,000₫
  20,343,500₫
  Giá Gốc: 40,687,000₫
  Khởi động mềm 3P 25kA 400Vac Dòng điện định mức: 50A (nếu đấu theo mạch Delta Inside thì có khả năng dùng cho motor 45kW 85A)Mã sản phẩm: 1SFA894005R7000Loại: PST50-600-70Khởi động và dừng mềm với điện áp cách điện 690VacBảo vệ quá tải cho động cơ, điều khiển moment, PSTB có by-pass công tắc tơ bên trongCó tích...
  icon Khuyến mại
 • 20,972,500₫
  Giá Gốc: 41,945,000₫
  20,972,500₫
  Giá Gốc: 41,945,000₫
  Khởi động mềm 3P 30kA 400Vac Dòng điện định mức: 60A (nếu đấu theo mạch Delta Inside thì có khả năng dùng cho motor 55kW 105A)Mã sản phẩm: 1SFA894006R7000Loại: PST60-600-70Khởi động và dừng mềm với điện áp cách điện 690VacBảo vệ quá tải cho động cơ, điều khiển moment, PSTB có by-pass công tắc tơ bên trongCó tích...
  icon Khuyến mại
 • 98,810,000₫
  Giá Gốc: 197,620,000₫
  98,810,000₫
  Giá Gốc: 197,620,000₫
  Khởi động mềm 3P 315kA 400Vac Dòng điện định mức: 570A (nếu đấu theo mạch Delta Inside thì có khả năng dùng cho motor 475kW 987A)Mã sản phẩm: 1SFA894016R7000Loại: PSTB570-600-70Khởi động và dừng mềm với điện áp cách điện 690VacBảo vệ quá tải cho động cơ, điều khiển moment, PSTB có by-pass công tắc tơ bên trongCó tích...
  icon Khuyến mại
 • 21,710,000₫
  Giá Gốc: 43,420,000₫
  21,710,000₫
  Giá Gốc: 43,420,000₫
  Khởi động mềm 3P 37kA 400Vac Dòng điện định mức: 72A (nếu đấu theo mạch Delta Inside thì có khả năng dùng cho motor 59kW 124A)Mã sản phẩm: 1SFA894007R7000Loại: PST72-600-70Khởi động và dừng mềm với điện áp cách điện 690VacBảo vệ quá tải cho động cơ, điều khiển moment, PSTB có by-pass công tắc tơ bên trongCó tích...
  icon Khuyến mại