Hotline: 0927 230 230 - 0707074000 - 0967079168

Tìm theo

Sắp xếp theo:
 • 2,522,000₫
  Giá Gốc: 4,585,000₫
  2,522,000₫
  Giá Gốc: 4,585,000₫
  Biến tần 1P 0.37kW 0.5HP (Input 1P 220Vac/ Ouput 3P 220Vac)Mã sản phẩm: ACS150-01E-02A4-2Biến tần ACS150 1P có công suất từ 0.37kW đến 2.2kWCung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuậtTư vấn lắp đặt miễn phí.Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại link logo bên dưới Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại tp....
  icon Khuyến mại
 • 2,970,000₫
  Giá Gốc: 5,400,000₫
  2,970,000₫
  Giá Gốc: 5,400,000₫
  Biến tần 1P 0.75kW 1HP (Input 1P 220Vac/ Ouput 3P 220Vac)Mã sản phẩm: ACS150-01E-04A4-2Biến tần ACS150 1P có công suất từ 0.37kW đến 2.2kWCung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuậtTư vấn lắp đặt miễn phí.Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại link logo bên dưới Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại tp....
  icon Khuyến mại
 • 3,512,000₫
  Giá Gốc: 6,385,000₫
  3,512,000₫
  Giá Gốc: 6,385,000₫
  Biến tần 1P 1.1kW (1.5HP) (Input 1P 220Vac/ Ouput 3P 220Vac)Mã sản phẩm: ACS150-01E-06A7-2Biến tần ACS150 1P có công suất từ 0.37kW đến 2.2kWCung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuậtTư vấn lắp đặt miễn phí.Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại link logo bên dưới Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại tp....
  icon Khuyến mại
 • 4,200,000₫
  Giá Gốc: 7,636,000₫
  4,200,000₫
  Giá Gốc: 7,636,000₫
  Biến tần 1P 1.5kW 2HP (Input 1P 220Vac/ Ouput 3P 220Vac)Mã sản phẩm: ACS150-01E-07A5-2Biến tần ACS150 1P có công suất từ 0.37kW đến 2.2kWCung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuậtTư vấn lắp đặt miễn phí.Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại link logo bên dưới Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại tp....
  icon Khuyến mại
 • 4,348,000₫
  Giá Gốc: 7,905,000₫
  4,348,000₫
  Giá Gốc: 7,905,000₫
  Biến tần 1P 2.2kW 3HP (Input 1P 220Vac/ Ouput 3P 220Vac)Mã sản phẩm: ACS150-01E-09A8-2Biến tần ACS150 1P có công suất từ 0.37kW đến 2.2kWCung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuậtTư vấn lắp đặt miễn phí.Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại link logo bên dưới Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại tp....
  icon Khuyến mại
 • 3,980,000₫
  Giá Gốc: 7,236,000₫
  3,980,000₫
  Giá Gốc: 7,236,000₫
  Biến tần 3P 0.37kW 1HP (Input/ Ouput 3P 380Vac)Mã sản phẩm: ACS355-03E-01A2-4Giá đã bao gồm biến tần & màn hình (màn hình ACS-CP-C có thể tách rời)Biến tần ACS355 3P 380V có công suất từ 0.37kW đến 22kWCung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuậtTư vấn lắp đặt miễn phí.Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại link...
  icon Khuyến mại
 • 4,190,000₫
  Giá Gốc: 7,618,000₫
  4,190,000₫
  Giá Gốc: 7,618,000₫
  Biến tần 3P 0.55kW 0.75HP (Input/ Ouput 3P 380Vac)Mã sản phẩm: ACS355-03E-01A9-4Giá đã bao gồm biến tần & màn hình (màn hình ACS-CP-C có thể tách rời)Biến tần ACS355 3P 380V có công suất từ 0.37kW đến 22kWCung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuậtTư vấn lắp đặt miễn phí.Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại link...
  icon Khuyến mại
 • 4,296,000₫
  Giá Gốc: 7,810,000₫
  4,296,000₫
  Giá Gốc: 7,810,000₫
  Biến tần 3P 0.75kW 1HP (Input/ Ouput 3P 380Vac)Mã sản phẩm: ACS355-03E-02A4-4Giá đã bao gồm biến tần & màn hình (màn hình ACS-CP-C có thể tách rời)Biến tần ACS355 3P 380V có công suất từ 0.37kW đến 22kWCung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuậtTư vấn lắp đặt miễn phí.Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại link...
  icon Khuyến mại
 • 4,848,000₫
  Giá Gốc: 8,815,000₫
  4,848,000₫
  Giá Gốc: 8,815,000₫
  Biến tần 3P 1.1kW 1.5HP (Input/ Ouput 3P 380Vac)Mã sản phẩm: ACS355-03E-03A3-4Giá đã bao gồm biến tần & màn hình (màn hình ACS-CP-C có thể tách rời)Biến tần ACS355 3P 380V có công suất từ 0.37kW đến 22kWCung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuậtTư vấn lắp đặt miễn phí.Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại link...
  icon Khuyến mại
 • 5,558,000₫
  Giá Gốc: 10,105,000₫
  5,558,000₫
  Giá Gốc: 10,105,000₫
  Biến tần 3P 1.5kW 2HP (Input/ Ouput 3P 380Vac)Mã sản phẩm: ACS355-03E-04A1-4Giá đã bao gồm biến tần & màn hình (màn hình ACS-CP-C có thể tách rời)Biến tần ACS355 3P 380V có công suất từ 0.37kW đến 22kWCung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuậtTư vấn lắp đặt miễn phí.Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại link...
  icon Khuyến mại
 • 12,837,000₫
  Giá Gốc: 23,340,000₫
  12,837,000₫
  Giá Gốc: 23,340,000₫
  Biến tần 3P 11kW 15HP (Input/ Ouput 3P 380Vac)Mã sản phẩm: ACS355-03E-23A1-4Giá đã bao gồm biến tần & màn hình (màn hình ACS-CP-C có thể tách rời)Biến tần ACS355 3P 380V có công suất từ 0.37kW đến 22kWCung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuậtTư vấn lắp đặt miễn phí.Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại link...
  icon Khuyến mại
 • 16,538,500₫
  Giá Gốc: 30,070,000₫
  16,538,500₫
  Giá Gốc: 30,070,000₫
  Biến tần 3P 15kW 20HP (Input/ Ouput 3P 380Vac)Mã sản phẩm: ACS355-03E-31A0-4Giá đã bao gồm biến tần & màn hình (màn hình ACS-CP-C có thể tách rời)Biến tần ACS355 3P 380V có công suất từ 0.37kW đến 22kWCung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuậtTư vấn lắp đặt miễn phí.Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại link...
  icon Khuyến mại
 • 19,167,500₫
  Giá Gốc: 34,850,000₫
  19,167,500₫
  Giá Gốc: 34,850,000₫
  Biến tần 3P 18.5kW 25HP (Input/ Ouput 3P 380Vac)Mã sản phẩm: ACS355-03E-38A0-4Giá đã bao gồm biến tần & màn hình (màn hình ACS-CP-C có thể tách rời)Biến tần ACS355 3P 380V có công suất từ 0.37kW đến 22kWCung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuậtTư vấn lắp đặt miễn phí.Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại link...
  icon Khuyến mại
 • 5,925,000₫
  Giá Gốc: 10,772,000₫
  5,925,000₫
  Giá Gốc: 10,772,000₫
  Biến tần 3P 2.2kW 3HP (Input/ Ouput 3P 380Vac)Mã sản phẩm: ACS355-03E-05A6-4Giá đã bao gồm biến tần & màn hình (màn hình ACS-CP-C có thể tách rời)Biến tần ACS355 3P 380V có công suất từ 0.37kW đến 22kWCung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuậtTư vấn lắp đặt miễn phí.Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại link...
  icon Khuyến mại
 • 23,265,000₫
  Giá Gốc: 42,300,000₫
  23,265,000₫
  Giá Gốc: 42,300,000₫
  Biến tần 3P 22kW 30HP (Input/ Ouput 3P 380Vac)Mã sản phẩm: ACS355-03E-44A0-4Giá đã bao gồm biến tần & màn hình (màn hình ACS-CP-C có thể tách rời)Biến tần ACS355 3P 380V có công suất từ 0.37kW đến 22kWCung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuậtTư vấn lắp đặt miễn phí.Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại link...
  icon Khuyến mại