Hotline: 0927 230 230 - 0707074000 - 0967079168

Tìm theo

Sắp xếp theo:
 • 1,602,700₫
  Giá Gốc: 2,914,000₫
  1,602,700₫
  Giá Gốc: 2,914,000₫
  RCBO 2P 20A 30mA 6KAMã sản phẩm 2CSR255040R1204Loại: DS201 C20 AC30Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bị với chức năng bảo vệ dòng rò, quá tải và ngắn mạchTheo tiêu chuẩn IEC61009Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại...
  icon Khuyến mại
 • 1,512,500₫
  Giá Gốc: 2,750,000₫
  1,512,500₫
  Giá Gốc: 2,750,000₫
  RCBO 2P 16A 30mA 6KAMã sản phẩm 2CSR255040R1164Loại: DS201 C16 AC30Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bị với chức năng bảo vệ dòng rò, quá tải và ngắn mạchTheo tiêu chuẩn IEC61009Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại...
  icon Khuyến mại
 • 1,512,500₫
  Giá Gốc: 2,750,000₫
  1,512,500₫
  Giá Gốc: 2,750,000₫
  RCBO 2P 10A 30mA 6KAMã sản phẩm 2CSR255040R1104Loại: DS201 C10 AC30Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bị với chức năng bảo vệ dòng rò, quá tải và ngắn mạchTheo tiêu chuẩn IEC61009Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại...
  icon Khuyến mại
 • 1,663,750₫
  Giá Gốc: 3,025,000₫
  1,663,750₫
  Giá Gốc: 3,025,000₫
  RCBO 2P 6A 30mA 6KAMã sản phẩm 2CSR255040R1064Loại: DS201 C6 AC30Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bị với chức năng bảo vệ dòng rò, quá tải và ngắn mạchTheo tiêu chuẩn IEC61009Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại...
  icon Khuyến mại
 • 1,632,960₫
  Giá Gốc: 2,969,000₫
  1,632,960₫
  Giá Gốc: 2,969,000₫
  RCBO 2P 32A 300mA 4.5KAMã sản phẩm 2CSR245040R3324Loại: DS201 LC32 AC300Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bị với chức năng bảo vệ dòng rò, quá tải và ngắn mạchTheo tiêu chuẩn IEC61009Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại...
  icon Khuyến mại
 • 1,533,950₫
  Giá Gốc: 2,789,000₫
  1,533,950₫
  Giá Gốc: 2,789,000₫
  RCBO 2P 25A 300mA 4.5KAMã sản phẩm 2CSR245040R3254Loại: DS201 LC25 AC300Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bị với chức năng bảo vệ dòng rò, quá tải và ngắn mạchTheo tiêu chuẩn IEC61009Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại...
  icon Khuyến mại
 • 1,505,900₫
  Giá Gốc: 2,738,000₫
  1,505,900₫
  Giá Gốc: 2,738,000₫
  RCBO 2P 20A 300mA 4.5KAMã sản phẩm 2CSR245040R3204Loại: DS201 LC20 AC300Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bị với chức năng bảo vệ dòng rò, quá tải và ngắn mạchTheo tiêu chuẩn IEC61009Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại...
  icon Khuyến mại
 • 1,420,100₫
  Giá Gốc: 2,582,000₫
  1,420,100₫
  Giá Gốc: 2,582,000₫
  RCBO 2P 16A 300mA 4.5KAMã sản phẩm 2CSR245040R3164Loại: DS201 LC16 AC300Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bị với chức năng bảo vệ dòng rò, quá tải và ngắn mạchTheo tiêu chuẩn IEC61009Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại...
  icon Khuyến mại
 • 1,420,100₫
  Giá Gốc: 2,582,000₫
  1,420,100₫
  Giá Gốc: 2,582,000₫
  RCBO 2P 10A 300mA 4.5KAMã sản phẩm 2CSR245040R3104Loại: DS201 LC10 AC300Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bị với chức năng bảo vệ dòng rò, quá tải và ngắn mạchTheo tiêu chuẩn IEC61009Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại...
  icon Khuyến mại
 • 1,562,000₫
  Giá Gốc: 2,840,000₫
  1,562,000₫
  Giá Gốc: 2,840,000₫
  RCBO 2P 6A 300mA 4.5KAMã sản phẩm 2CSR245040R3064Loại: DS201 LC6 AC300Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bị với chức năng bảo vệ dòng rò, quá tải và ngắn mạchTheo tiêu chuẩn IEC61009Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại...
  icon Khuyến mại
 • 1,566,400₫
  Giá Gốc: 2,848,000₫
  1,566,400₫
  Giá Gốc: 2,848,000₫
  RCBO 2P 32A 30mA 4.5KAMã sản phẩm 2CSR245040R1324Loại: DS201 LC32 AC30Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bị với chức năng bảo vệ dòng rò, quá tải và ngắn mạchTheo tiêu chuẩn IEC61009Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại...
  icon Khuyến mại
 • 1,470,700₫
  Giá Gốc: 2,674,000₫
  1,470,700₫
  Giá Gốc: 2,674,000₫
  RCBO 2P 25A 30mA 4.5KAMã sản phẩm 2CSR245040R1254Loại: DS201 LC25 AC30Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bị với chức năng bảo vệ dòng rò, quá tải và ngắn mạchTheo tiêu chuẩn IEC61009Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại...
  icon Khuyến mại
 • 1,443,750₫
  Giá Gốc: 2,625,000₫
  1,443,750₫
  Giá Gốc: 2,625,000₫
  RCBO 2P 20A 30mA 4.5KAMã sản phẩm 2CSR245040R1204Loại: DS201 LC20 AC30Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bị với chức năng bảo vệ dòng rò, quá tải và ngắn mạchTheo tiêu chuẩn IEC61009Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại...
  icon Khuyến mại
 • 1,345,850₫
  Giá Gốc: 2,447,000₫
  1,345,850₫
  Giá Gốc: 2,447,000₫
  RCBO 2P 16A 30mA 4.5KAMã sản phẩm 2CSR245040R1164Loại: DS201 LC16 AC30Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bị với chức năng bảo vệ dòng rò, quá tải và ngắn mạchTheo tiêu chuẩn IEC61009Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại...
  icon Khuyến mại
 • 1,345,850₫
  Giá Gốc: 2,447,000₫
  1,345,850₫
  Giá Gốc: 2,447,000₫
  RCBO 2P 10A 30mA 4.5KAMã sản phẩm 2CSR245040R1104Loại: DS201 LC10 AC30Sản xuất tại Ý, hàng cao cấpBảo vệ con người và thiết bị với chức năng bảo vệ dòng rò, quá tải và ngắn mạchTheo tiêu chuẩn IEC61009Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.Tư vấn lắp đặt miễn phí.Giá chưa gồm VAT 10%Miễn phí giao hàng tại...
  icon Khuyến mại